vokal značenje

vokal (lat.). 1. lingv → samoglasnik. 2. Pjevač ili pjevačica zabavnoglazbenoga sastava.