vojska značenje

vojska, skup svih voj. oružanih snaga jedne zemlje uopće, a u užem smislu, kopnena vojska. Može se održavati redovitim obvezatnim novačenjem građana ili pak na osnovi dragovoljnosti. Njezino funkcioniranje obično počiva na strogoj hijerarhiji (vojnički, dočasnički, časnički, generalski činovi) i organizaciji postrojbi, na granskom rasporedu funkcija i propisanim pravilima ophođenja.