Vojska spasa značenje

Vojska spasa (engl. Salvation Army), međunar. vjerska (metodistička) organizacija; uređena na vojnički način. Osnovao ju je 1878. William Booth (1829–1912); bavi se misionarstvom, karitativnim i soc. akcijama (domovi za beskućnike, sirotinjske kuhinje i dr.).