vodovod značenje

vodovod, sustav građevina, naprava i cjevovoda za opskrbu vodom; sastoji se od uređaja za zahvat (kaptažu) i uklanjanje nepoželjnih sastojaka (kondicioniranje), spremnika (rezervoara), razvodne mreže i kućnih instalacija.