vodomari značenje

vodomari (Alcedinidae), por. pretežito tropskih ptica, živo obojena perja, nerazmjerno kratkih nogu, žive uz vodu; naša vrsta: vodomar ribar (Alcedo atthis).