vodik značenje

vodik (H, hydrogenium), najlakši kem. element, at. br. 1, rel. at. masa 1,008, izotopi s masenim brojevima 1, 2, 3. Plin bez boje i mirisa, 14,4 puta lakši od zraka; u vodi vezan s kisikom; sastavni je dio org. spojeva i svih živih organizama. U promet dolazi komprimiran u željeznim bocama; služi u proizvodnji amonijaka i kao redukcijsko sredstvo; osnovna je tvar u proizvodnji termonuklearne energije. – Vodikov peroksid H2O2, gusta tekućina, u prometu redovito u obliku 30%-tne vodene otopine; sredstvo za oksidaciju, bijeljenje i dezinfekciju.