vodenbuha značenje

vodenbuha (Daphnia), rod planktonskih račića, vrlo raširenih u slatkim vodama; gl. su hrana mladih riba; vrste: obična v. (Daphnia pulex), velika v. (D. magna).