vodena turbina značenje

vodena turbina, stroj za iskorištavanje potencijalne i kinetičke energije vode; gl. energetski stroj generatora hidroelektranâ; gl. vrste: Peltonova t., u kojoj se tlak vode pretvara u kinetičku energiju mlaza u sapnicama smještenima po obodu rotora (upotrebljava se za velike padove i male količine vode); Francisova t., s radijalnim ulazom vode u rotor iz spiralnoga kućišta koji je reguliran zakretljivim lopaticama (upotrebljava se za male padove i velike količine vode); Kaplanova ili propelerska t., sa zakretljivim lopaticama rotora (upotrebljava se za regulaciju opterećenja).