VLT značenje

VLT (akr. od engl. Very Large Telescope: vrlo velik teleskop), sustav četiriju neovisnih teleskopa sa zrcalima promjera po 8 m; reflektirana se svjetlost spaja istom u zajedničkom laboratoriju.