vlastito ime značenje

vlastito ime, naziv jedinke, koji se ne odnosi na razred, klasu (npr. Ivan, Petrović, Hrvatska, Uskrs, prema dječak, obitelj, zemlja, blagdan).