vlasništvo značenje

vlasništvo (lat. proprietas). 1. Pravo posjedovanja i raspolaganja nekom stvari. 2. Pravo isključiva i neograničena uživanja i raspolaganja stvari ili stvarima, uz poštovanje obvezâ koje proizlaze iz pravnoga poretka. 3. Predmet ili predmeti u nečijem vlasništvu.