vlaknara značenje

vlaknara, ind. pogon u kojem se proizvodi vlakno iz dijelova neke biljke, npr. stabljike lana (lanara), konoplje (kudjeljara).