vlak. značenje

vlak. 1. fiz sila koja razvlači tijelo; ako djeluje okomito na površinu tijela, v. je suprotan tlak.; → tlak. 2. Želj. kompozicija (lokomotiva i vagoni).