Vladimirsko-Volinska Kneževina značenje

Vladimirsko-Volinska Kneževina, jedna od najvažnijih starorus. kneževina (na Zapadnome Bugu) u 12. i 13. st. God. 1199. pripojena joj je Galička Kneževina te je nastala Galičko-Volinska Kneževina; u 14. st. pripala Litvi.