vjetar značenje

vjetar, horizontalno strujanje zraka u atmosferi, od podr. visokoga tlaka zraka prema niskom.