viziranje značenje

viziranje (franc. preko njem.), usmjeravanje optičkoga instrumenta na objekt koji se promatra, koji se drži na nišanu.