Visovac značenje

Visovac, otočić na rijeci Krki, nedaleko od Skradina. Franjevački samostan (osn. 1445) s bogatom knjižnicom (inkunabule) i riznicom.