višnja značenje

višnja (Prunus cerasus), voćka iz por. ruža, sočna, kiselkasta ploda; poseban je varijetet maraska; najpoznatija: dalmatinska maraska, tražena u proizvodnji likera i voćnih sokova.