visina. značenje

visina. 1. fiz jedan od posebnih naziva za duljinu kada se mjeri na okomici. 2. mat duljina najduže okomice spuštene iz neke točke (obično vrha) lika ili tijela na bazu, odn. njezin produžetak ili ravninu.