Vishakhapatnam značenje

Vishakhapatnam, grad i luka u I Indiji; 1 057 118 st. Brodogradnja, preradba nafte, prehr. i tekst. industrija.