vis major značenje

vis major (lat.: viša sila), neotklonjiva zapreka; nepredvidljiv slučaj. pravo slučajan događaj koji nije predvidljiv i ne može se spriječiti; također događaj koji je, premda predvidljiv, neotklonjiv (npr. potres, poplava, rat itd.). Kad nastupi v. m. te dužnik ne može ispuniti svoju obvezu, oslobađa se odgovornosti za naknadu štete.