virtualan značenje

virtualan (lat.). 1. Neostvaren ali ostvariv, potencijalan, moguć. 2. Koji se odnosi na jezik kao sustav (langue), dok govor zahvaća aktualnu stvarnost (prema F. de Saussureu).