Viotti značenje

Viotti, Giovanni Battista (1755–1824), tal. violinist i skladatelj; znatno utjecao na razvoj franc. violinske škole, tražeći pjevnost i ljepotu tona (a ne virtuozitet). 29 violinskih koncerata; simfonije; komorne skladbe na prijelazu iz galantnoga stila u klasiku i ranu romantiku.