vinkulacijski kredit značenje

vinkulacijski kredit, zajam što ga banka odobrava kao predujam za robu upućenu zajmoprimcu, koji će je moći preuzeti istom nakon isplate predujmljenoga iznosa.