vinil značenje

vinil, CH2=CH–, jednovalentni organski radikal; v.-klorid CH2=CHCl i dr. vinilni spojevi polazne su tvari za proizvodnju vinilnih plastičnih masa (polivinil-klorida, polivinil-acetata).