Vincent iz Kastva značenje

Vincent iz Kastva (15. st.), hrv. kasnogotički slikar; oslikao brod crkve sv. Marije na Škrilinama kraj Berma u Istri (Mrtvački ples; Poklonstvo kraljeva).