vinarstvo značenje

vinarstvo (enologija), grana poljoprivrede koja se bavi preradbom grožđa u vino i rakiju.