Vilnius značenje

Vilnius (polj. Wilno, njem. Wilna), gl. grad Litve; 542 287 st. Got. crkva iz 16. st., barokne građevine. Sveuč. (osn. 1579). Kovinska, elektrotehn., prehr. ind. – pov Spominje se u 12. st. 1320–86. gl. grad Litve, od 1385. grad polj.-litavske države, od 1569. Poljske; 1795. pripao Rusiji. Nakon I. svj. r., u sporu s Litvom oko V., Poljska je anektirala grad i okolicu 1920. Sovj. ga snage zaposjele 1939; 1940. postao gl. gradom Litavske SSR. 1941–44. pod njem. okupacijom.