vijetnamski rat značenje

vijetnamski rat, rat koji su 1964–73. vodile SAD protiv DR ( Vijetnama (Sjeverni Vijetnam) i komun. snaga Republike Vijetnam (Južni Vijetnam); borbama su bili zahvaćeni dijelovi Kambodže i Laosa. Američku stranu podržavale su trupe iz Australije, Novoga Zelanda, Filipina i Južne Koreje. Komunističke vijetnamske snage pomagali su SSSR i Kina. Poč. 1973. uspostavljeno je primirje, a nakon mirovnoga sporazuma u Parizu (27. 1. 1973) slijedilo je am. vojno povlačenje. 1973–75. rat su vodile suprotstavljene vijetnamske strane, a rezultirao je pobjedom komun. snaga (1975) u Južnom Vijetnamu, Kambodži i Laosu. U ratu je poginulo više od 1 mil. Vijetnamaca, oko 55 000 am. vojnika i oko 5000 vojnika iz zemalja saveznica SAD-a.