vijadukt značenje

vijadukt (lat.), cestovni ili želj. most preko doline, provalije ili preko druge prometnice.