video značenje

video (lat.; krat. od videotehnika), uređaji i postupci elektroničkoga snimanja, obradbe i reproduciranja pokretnih slika i pratećega zvuka; primjenjuju se svi uređaji i postupci kao kod televizije osim prijenosa elektromagnetnim valovima; usp. videosignal, televizija.