Vichy značenje

Vichy, grad u Auvergni, sr. Francuska; 26 528 st. Lječilište i kupalište; u rim. doba Aquae Calidae. 1940–44. sjedište kolaboracionističkoga režima maršala P. Pétaina, uspostavljenoga u onom dijelu Francuske koji Nijemci nisu izravno okupirali (uspostavljena je intenzivna suradnja s nacistima, organiziran odlazak franc. građana na prisilni rad u Njemačku i deportacija franc. Židova).