vibrator značenje

vibrator (lat.). 1. Naprava koja proizvodi mehaničke vibracije, npr. el. vibrator za masažu. 2. el vrsta pretvarača za pretvaranje istosmjerne struje u izmjeničnu; djeluje titranjem kotve pod utjecajem promjena elektromagneta; zamijenili su ga poluvodički pretvarači.