vibracija značenje

vibracija (lat.), treperenje, podrhtavanje; mehanička v., osciliranje čestica dijelova strojeva u radu (važna za konstrukciju jer izaziva unutrašnja naprezanja materijala); el titranje.