Vézelay značenje

Vézelay, grad u dep. Yonne, Francuska; o. 540 st. Crkva Sainte-Madeleine (11–13. st.), najljepša romanička građevina u Burgundiji.