Vetluga značenje

Vetluga, rijeka u Rusiji, lijevi pritok Volge; 889 km; plovna 700 km uzvodno od ušća. Pritoci: Neja, Vohma. Gl. luka Vetluga.