Vespazijan značenje

Vespazijan, Tit Flavije (9–79), rim. car od 69; kao vojskovođa ratovao u Britaniji i pokorio Galileju. Ojačao voj. stegu, uredio financije, utvrdio granicu na Dunavu; podigao u Rimu golemi amfiteatar, prozvan Kolosej.