Veronese značenje

Veronese, Paolo (pr. ime P. Caliari) (1528–88), tal. slikar; jedan od najistaknutijih predstavnika kasne renesanse u Veneciji; majstor velikih iluzionističkih kompozicija s vješto razmještenim skupinama likova u živu gibanju u kojima je naglašena elegancija i bogatstvo tadanje Venecije. Gozba u kući Levijevoj; Svadba u Kani; Otmica Europe; Trijumf Venecije.