Vergerije značenje

Vergerije, Petar Pavao, st. (1370–1444), tal. humanist rodom iz Kopra; od 1417. tajnik kralja Sigismunda. Pedagoškom raspravom o načelima slobodnoga odgoja De ingenuis moribus et liberalibus stadiis adulescentiae utjecao na razvoj humanističkoga školstva.