Verga značenje

Verga, Giovanni (1840–1922), tal. novelist, dramatičar i romanopisac; slikar života sicilijanskoga sela, prvak verističke škole. Nazvan »odvjetnikom ljudske bijede«. Život polja; Seljačke novele; Meštar don Gesualdo; Obitelj Malavoglia.