Veress značenje

Veress, Sandor (1907–92), madž. skladatelj; prof. na Konzervatoriju u Bernu. Nadahnjivao se madž. nar. glazbom. Služio se također tehnikama dodekafonije. Baleti (Čarobna frula); simfonije; koncerti (U čast Paula Kleea); komorna i glasovirska djela (za djecu), film. glazba.