Verdun značenje

Verdun, grad.html'>grad.u SI Francuskoj; 25 509 st. Katedrala (11–12. st.), grad. vijećnica (17. st.), biskupska pal. (18. st). Tekst. i prehr. ind. – pov Galski utvrđeni grad Virodunum. Ugovorom u V. 843. franački vladari Lotar i., Ludvig Njemački i Karlo ii. Ćelavi podijelili su Franačko Carstvo i time zasnovali nac. države Francusku i Njemačku. 880–1552. V. je njem., a zatim francuski. U I. svj. r. Francuzi su u velikoj bitki (21. 2 – 9. 9. 1916) uspjeli obraniti V. od njem. napadaja.