Veracini značenje

Veracini, Francesco Maria (1690–1768), tal. skladatelj i violinski virtuoz. Kasnobarokne skladbe sa sastojcima bliskima galantnomu stilu: koncerti; 12 violinskih Akademskih sonata; opere; oratoriji; kantate.