Ventadorn značenje

Ventadorn, Bernart de (franc. Bernard de Ventadour) (druga pol. 12. st.), okcitanski (provansalski) trubadur. Klasik udvorne lirike, održavao ravnotežu između hermetizma »zatvorenoga pjevanja« (trobar clus) i jasnoće »otvorenoga pjevanja« (trobar plan); razvijao ukus udvorne ljubavne kazuistike.