veni, vidi, vici značenje

veni, vidi, vici (lat.: dođoh, vidjeh, pobijedih), Cezarova poruka rim. Senatu o pobjedi nad pontskim kraljem Farnakom ← 47; pren izreka kojom se označuje lak i brz uspjeh.