venetski značenje

venetski, indoeur. jezik koji se govorio SI od donjega toka Pada; srodan italskim (italičkim) jezicima (os. latinsko-faliskičkomu), ali ima određene podudarnosti s grčkim i germanskim. Poznat s o. 200 uglavnom zavjetnih natpisa iz razdoblja ← 5. do ← 1. st. zapisanih vlastitim alfabetom koji se razvio iz etrurskoga.