venecijanska škola značenje

venecijanska škola, glazb skupina niz. i tal. skladatelja koji su 1530–1620. djelovali u Veneciji. Uveli su višezbornu tehniku u renesansne motete i madrigale, slobodniju uporabu kromatike i modulacije, izgradili rane instrumentalne oblike tokatu, ricercare, fantaziju, canzonu, pridonijevši razvoju gl. baroknih instrumentalnih i vokalnih oblika. Začetnik škole A. Willaert, gl. predstavnici A. i G. Gabrieli, C. Merulo, B. Donato, G. Zarlino (teoretik škole).