vektor značenje

vektor (lat.), mat i fiz veličina koja se mora definirati brojem i smjerom; npr. sila u nekom koordinatnom sustavu može se prikazati strjelicom kojoj je dužina funkcija veličine; usp. skalar, tenzor.