vegetacija značenje

vegetacija (lat.), skup svih biljnih zajednica (fitocenoza) nekoga područja (šumska, travnjačka, močvarna v. i dr.); po postanku može biti primarna (bez utjecaja čovjeka) i sekundarna (antropogena). razg biljni svijet, raslinje.