Vega y Carpio značenje

Vega y Carpio, Lope Félix de (1562–1635), španj. književnik; autor golema opusa, znamenit kao lirik (više od 3000 soneta) i os. kao dramatičar (o. 1800 kaz. komada, sačuvano 470); reformator španj. kazališta. Fuenteovejuna; Peribáñez; Najbolji je sudac kralj; Seljak u svome zakutku.